Individuálne leckie
Individuálne leckie.Individuálne leckie.Individuálne leckie.Individuálne leckie.Individuálne leckie.Individuálne leckie.Individuálne leckie.Individuálne leckie.Individuálne leckie.

Doprajte si radosť z tanca vďaka individuálnemu prístupu našich lektorov. Na individuálnych hodinách tanca sa lektor venuje iba vám. Prispôsobí výuku vášmu tempu, očakávaniam a tiež časovým možnostiam.