Charakter tanca

 • intenzívna príprava
 • rozvoj talentu
 • tanec

Talentíček je intenzívna tanečná prípravka pre deti vo veku 5-6 rokov. Lekcie prebiehajú dvakrát v týždni a kombinujú tanečnú a gymnastickú prípravu.

Prípravka nielen pre tanec

Talentíček je tanečná prípravka venovaná 5-6 ročným deťom, chlapcom a dievčatám. Krúžok je zameraný na rozvoj tanečno-pohybových a rytmických schoplností detí, ktoré môžu deti využiť v tanečných, ale aj iných športových krúžkoch.

Výuka v Talentíčku

Výuka prebieha dvakrát do týždňa a kombinuje tanečnú a gymnastickú prípravu. Talentíček je vhodný pre deti, ktoré tanec a pohyb baví natoľko, že sa mu chcú venovať viac. Deti prejdu v talentíčku rôznymi tanečnými štýlmi, aby si vedeli vybrať ten, ktorý ich baví najviac. Vďaka gymnastickej príprave deti v tanečnej prípravke rozvíjajú svoju flexibilutu, rozsah a celkovú koordináciu.

Naše hodnoty

Vedieme deti k vzájomnému porozumeniu, tolerancii, tímovej spolupráci a zdravému sebavedomiu. Tancujeme v menších skupinkách, aby bolo o každé dieťa dobre postarané a malo priestor užiť si lekciu.

Talentíček v Akadémii tanca
 • pre deti vo veku 5-6 rokov
 • lekcie 2x týždenne / 45 min.
 • tanečno-gymnastická príprava
 • lektorky s pedagogickým vzdelaním a tanečnými skúsenosťami
 • individuálny prístup
 • rôzne tanečné štýly
 • individuálny prístup
 • dve výkonnostné úrovne: začiatočníci a mierne pokročilí
Iné z ponuky
 • MikyDance – tanečné lekcie 1x v týždni
 • 8 tanečných štýlov od 6 rokov
Vystúpenia detí

Vyvrcholením tanečnej sezóny je záverečné predstavenie, ktoré sa koná v Divadle Andreja Bagara vždy v júni. Lektorka s deťmi nacvičuje počas roka tématickú choreografiu, ktorá je súčasťou deja Tanečnej rozprávky.

Pripravené kulisy a herci vtiahnu deti do príbehu a na chvíľu vstúpia ako hlavné postavy do rozprávky. Malí tanečníci a tanečníčky si tento deň užívajú naplno a s nadšením o ňom ešte chvíľu rozprávajú.

Na Vianočných večierkoch, ktoré organizujeme v decembri vám deti zatancujú na otvorenej hodine. Lektorka pre vás spraví ukážkovú hodinu, aby ste mali predstavu ako s deťmi počas roka pracujeme. Bežne prítomnosť rodičov na lekciách nieje možná z dôvodu zachovania dostatočnej koncentrácie detí na lektorku.

Ako ďalej po absolvovaní MikyDance?

Po dovŕšení 6 rokov môžu deti pokračovať buď v tanečných krúžkoch a vybrať si z ponuky 8 tanečných štýlov alebo zostať ešte celý 6 rok v Talentíčku.

Ak absolvujete Talentíček aspoň jeden celý rok, pokračujete vo vybranom tanečnom štýle od 6 rokov v úrovni mierne pokročilí. V prípade, ak absolvujete Talentíček dva roky, pokračujete od 7 rokov vo vybranom tanečnom štýle od úrovne stredne pokročilí.

Prechod do iného krúžku odporúčame v septembri alebo januári.

Pondelok
Talentíček 5-6r. A
Začiatočníci
16:15 - 17:00
Sála 4
# Daniela Kasalová
Práve prebieha
Prihlásiť
Talentíček 5-6r. C
Začiatočníci
16:45 - 17:30
Sála 10 (FIT)
Andrea Billíková
Práve prebieha
Prihlásiť
Utorok
Talentíček 5-6r. B
Začiatočníci
17:00 - 17:45
Sála 1
# Daniela Kasalová
Práve prebieha
Prihlásiť
Streda
Talentíček 5-6r. A
Začiatočníci
16:15 - 17:00
Sála 10 (FIT)
Andrea Billíková
Práve prebieha
Prihlásiť
Talentíček 5-6r. C
Začiatočníci
17:00 - 17:45
Sála 3
# Daniela Kasalová
Práve prebieha
Prihlásiť
Štvrtok
Talentíček 5-6r. B
Začiatočníci
16:15 - 17:00
Sála 10 (FIT)
# Miroslav Lalík
Práve prebieha
Prihlásiť

Pre vybranú kategóriu Dospelí aktuálne neprebieha žiaden kurz.