Rozvrh

Pondelok
Hip Hop Deti
Stredne pokročilí
15:30 - 16:30
Sála 10 (FIT)
# Diana Petríková
Spoločenské tance 6-10r.
Začiatočníci
16:15 - 17:00
Talentíček 5-6r.
Open
16:15 - 17:00
Sála 1
# Daniela Kasalová
Balet 5-6r.
Open
16:15 - 17:00
Sála 8
# Sára Čurillová
Hip Hop Deti
Mierne pokročilí
16:30 - 17:30
Sála 5
# Marcel Komárňanský
Hip Hop AT Crew AJ
Klub
16:30 - 18:00
Sála 10 (FIT)
# Diana Petríková
Spoločenské tance K3
Klub
16:30 - 18:00
Sála 6
# Tomáš Surovec
MiniDance 4r.
Open
16:10 - 16:55
Sála 9
# Magdaléna Jakubíková
Hip-hop 6-9r.
Začiatočníci
16:30 - 17:30
# Martina Lieskovská
MiniDance 4r.
Open
17:05 - 17:50
Sála 9
# Magdaléna Jakubíková
Spoločenské tance Deti
Stredne pokročilí
17:00 - 18:00
Sála 3
SM systém Z
Začiatočníci
17:30 - 18:30
# Beáta Topor Belovičová
Hip-hop 10-14r.
Začiatočníci
17:30 - 18:30
# Martina Lieskovská
Hip Hop Teens
Mierne pokročilí
17:30 - 18:30
Sála 5
# Marcel Komárňanský
Balet Deti
Stredne pokročilí
17:10 - 18:10
Sála 8
# Sára Čurillová
Contemporary, Balet – Technika Juniori
Power
17:00 - 18:30
Sála 7
# Kristína Tarbaj Košecká
Contemporary, Balet – Technika Deti
Power
18:30 - 19:30
Sála 7
# Kristína Tarbaj Košecká
Spoločenské tance D4
Klub
18:00 - 19:00
Sála 3
# Janka Tigyi Barillová
Pilates OP
Open
18:30 - 19:30
# Beáta Topor Belovičová
Zumba Fitness
Open
18:30 - 19:30
# Michaela Lyžičiarová
Latino Juniori
Stredne pokročilí
18:00 - 19:30
# Daniela Kasalová
Latino Lady Style Z
Začiatočníci
18:30 - 19:30
# Petra Poláková
Spoločenské tance K1, K2
Klub
18:00 - 19:30
Sála 6
# Tomáš Surovec
Spoločenské tance STC
Klub
19:30 - 20:30
# Tomáš Surovec
Tango Argentino Praktiká
Open
19:30 - 21:00
# Dodo Granec & Tereza Schwarzová
Utorok
Contemporary Juniori
Pokročilí
15:30 - 17:00
Sála 7
# Kristína Tarbaj Košecká
Disco Juniori
Pokročilí
15:30 - 17:00
Sála 3
# Adam Ďuriš
Choreo Teens
Klub
15:30 - 17:00
Sála 6
# Juraj Ilečko
Disco 6-9r.
Začiatočníci
16:45 - 17:45
# Henrieta Šípošová
MiniDance 4r.
Open
16:45 - 17:30
Sála 2
# Paulína Ivánová
Hip Hop AT Crew MB
Klub
16:30 - 18:00
Sála 5
# Martina Lieskovská
Akrobatický Rock n Roll 6-9r. LIVE
Začiatočníci
16:30 - 17:30
# Miroslav Lalík
Spoločenské tance K3
Klub
16:00 - 17:00
ZŠ Fatranská
# Peter Ivanič
Spoločenské tance 5-6r.
Začiatočníci
16:30 - 17:15
Sála 8
# Janka Tigyi Barillová
Zumba Gold – ľahšie tempo
17:30 - 18:30
# Michaela Lyžičiarová
Choreo: Juniori
Klub
17:00 - 18:30
# Juraj Ilečko
Balet Deti
Stredne pokročilí
17:00 - 18:00
Sála 7
# Kristína Tarbaj Košecká
Akrobatický Rock n Roll
Pokročilí
17:30 - 19:00
Sála 1
# Miroslav Lalík
Disco Deti
Stredne pokročilí
17:00 - 18:00
Sála 3
# Martina Slamková
Talentíček 5-6r.
Open
17:30 - 18:15
Sála 9
# Viktória Hitková
Choreo Juniori
Klub
17:00 - 18:30
Sála 6
# Juraj Ilečko
Tanečnice Juniori
Klub
17:30 - 18:30
Sála 8
# Janka Tigyi Barillová
Spoločenské tance K1, K2
Klub
17:00 - 18:00
ZŠ Fatranská
# Peter Ivanič
Contemporary Deti
Stredne pokročilí
18:00 - 19:30
Sála 7
# Kristína Tarbaj Košecká
Hip Hop AT Crew MA
Klub
18:00 - 19:30
Sála 5
# Martina Lieskovská
Zumba Fitness
Open
18:30 - 19:30
# Michaela Lyžičiarová
Spoločenské tance STB
Klub
19:30 - 21:00
# Peter Ivanič
Streda
Hip Hop Teens
Mierne pokročilí
15:30 - 16:30
Sála 3
# Marcel Komárňanský
Talentíček 5-6r.
Open
16:15 - 17:00
Sála 1
# Daniela Kasalová
MiniDance 4r.
Open
16:15 - 17:00
Sála 2
# Erika Pásztorová
Balet 5-6r.
Open
16:15 - 17:00
Sála 5
# Sára Čurillová
Hip Hop Deti
Mierne pokročilí
16:30 - 17:30
Sála 3
# Marcel Komárňanský
Contemporary 13-18 r.
Začiatočníci
16:00 - 17:00
# Kristína Tarbaj Košecká
Contemporary Teens
Mierne pokročilí
16:00 - 17:00
Sála 7
# Kristína Tarbaj Košecká
Spoločenské tance K3
Klub
16:30 - 18:00
Sála 6
# Tomáš Surovec
Spoločenské tance 10-14r.
Začiatočníci
16:30 - 17:30
# Janka Tigyi Barillová
Hip-hop 6-9r.
Začiatočníci
17:30 - 18:30
# Marcel Komárňanský
Spoločenské tance D4 + Deti SP
Klub
17:30 - 18:30
# Janka Tigyi Barillová
Balet / Contemporary 6-9r.
Začiatočníci
17:00 - 18:00
# Kristína Tarbaj Košecká
MiniDance 4r.
Open
17:00 - 17:45
Sála 2
# Erika Pásztorová
Balet Deti
Stredne pokročilí
17:00 - 18:00
Sála 5
# Sára Čurillová
Pilates Z
Začiatočníci
18:30 - 19:30
# Beáta Topor Belovičová
Latino Lady Style MP a SP
Mierne pokročilí
18:30 - 19:30
# Petra Poláková
Tango Argentino TAP
Pokročilí
18:00 - 19:30
# Dodo Granec & Tereza Schwarzová
New Style Hustle Z
Začiatočníci
18:45 - 19:45
# Marcel Komárňanský
Salsa SP
Stredne pokročilí
18:00 - 19:00
# Peťo Mešťaník
Bachata MP
Mierne pokročilí
19:00 - 20:00
# Peťo Mešťaník
Tango Argentino Z
Začiatočníci
19:00 - 20:00
# Dodo Granec & Tereza Schwarzová
Strong by Zumba
Open
19:00 - 20:00
# Michaela Lyžičiarová
Tango Argentino TAK
Klub
19:30 - 21:00
# Dodo Granec & Tereza Schwarzová
Bachata Z
Začiatočníci
20:00 - 21:00
# Peťo Mešťaník
Štvrtok
Choreo Teens
Klub
15:30 - 17:00
# Juraj Ilečko
Contemporary Juniori
Pokročilí
15:30 - 17:00
Sála 7
# Kristína Tarbaj Košecká
Choreo: Teens
Klub
15:30 - 17:00
# Juraj Ilečko
MiniDance 4r.
Open
16:15 - 17:00
# Daniela Kasalová
Latino 6-9r.
Začiatočníci
16:30 - 17:30
# Silvia Hodosiová
Disco Deti
Stredne pokročilí
16:30 - 17:30
Sála 5
# Martina Slamková
Hip Hop AT Crew MB
Klub
16:30 - 18:00
Sála 3
# Martina Lieskovská
Spoločenské tance K1, K2
Klub
17:00 - 18:30
Sála 6
# Tomáš Surovec
Disco Juniori
Pokročilí
17:30 - 19:00
Sála 5
# Martina Slamková
Talentíček 5-6r.
Open
17:00 - 17:45
# Daniela Kasalová
Balet Deti
Stredne pokročilí
17:00 - 18:00
Sála 7
# Kristína Tarbaj Košecká
Akrobatický Rock n Roll
Pokročilí
17:30 - 19:00
Sála 10 (FIT)
# Miroslav Lalík
Latino Juniori
Stredne pokročilí
17:45 - 19:15
# Silvia Hodosiová
Contemporary Deti
Stredne pokročilí
18:00 - 19:30
Sála 7
# Kristína Tarbaj Košecká
Hatha YOGA
Open
18:00 - 19:00
# Christine Chilová
Hip Hop AT Crew MA
Klub
18:00 - 19:30
Sála 3
# Martina Lieskovská
Zumba Fitness
Open
18:30 - 19:30
# Michaela Lyžičiarová
Spoločenské tance STA
Klub
19:30 - 21:00
# Miloš Tigyi
Latino Lady Style OP
Open
19:30 - 20:30
# Silvia Hodosiová
Piatok
JazzBalet Juniori
Power
15:30 - 16:30
Sála 6
# Kristína Tarbaj Košecká
Breaking
Začiatočníci
15:30 - 16:30
# Marcel Komárňanský
Choreo: Juniori
Klub
16:30 - 18:00
# Juraj Ilečko
Hip Hop AT Crew AJ
Klub
16:30 - 18:00
Sála 4
# Martina Lieskovská
Choreo Juniori
Klub
16:30 - 18:00
Sála 3
# Juraj Ilečko
Contemporary 13-18 r.
Začiatočníci
16:30 - 17:30
# Kristína Tarbaj Košecká
Zumba Kids
Open
16:15 - 17:00
# Michaela Lyžičiarová
Breaking
Mierne pokročilí
16:30 - 18:00
Sála 1
# Marcel Komárňanský
Contemporary Teens
Mierne pokročilí
16:30 - 17:30
Sála 5
# Kristína Tarbaj Košecká
JazzBalet Teens
Power
17:30 - 19:00
Sála 6
# Kristína Tarbaj Košecká