Poplatky
Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.Poplatky.

Deti a teens

Tanečné krúžky začiatočníci a tanečná prípravka
*balík zahŕňa počet lekcií, ktoré môžete absolvovať v jeho časovej platnosti. Časovú platnosť balíku predlžujeme len v prípade vopred ohlásnej dlhodobej PN viac ako 21 dní.

Počet lekcií Cena balíka Platnosť balíka
1 lekcia
5 €
1 týždeň
3 lekcie
15 €
4 týždne
6 lekcií
27 €
8 týždňov
12 lekcii
48 €
15 týždňov
Pokročilé tanečné krúžky a klub
*členský poplatok zahŕňa náklady na organizovanie lekcií a rezerváciu miesta v danom krúžku. Nárok na vrátenie alikvótneho členského vzniká pri vopred ohlásenej dlhodobej PN viac ako 21 dní.

Počet lekcií Cena balíka
2 lekcie
týždenne
25 €
3 lekcie
týždenne
35 €
4 lekcie
týždenne
45 €

Dospelí

Kurzy pre dospelých a cvičenia
* balík platí na všetky kurzy a cvičenia z ponuky. Vyskladajte si svoj FIT program podľa požiadaviek.
Počet lekcií Poplatok za balík/ lekciu Platnosť balíka
1 lekcia
6 €
1 týždeň
3 lekcie
18/6 €
4 týždne
6 lekcií
33/5,50 €
8 týždňov
12 lekcií
59/5 €
15 týždňov
All inclusive
50 €
1 mesiac
Zumba fitness, Strong, Zumba Gold
*balík platí na cvičenia zo skupiny Zumba
Počet lekcií Poplatok za balík/ lekciu Platnosť balíka
1 lekcia
5,50 €
1 týždeň
3 lekcie
15 €
4 týždne
6 lekcií
27 €
8 týždňov