Môj vek

33r.

Čo učím?

Sociálne siete

Moja tanečná cesta

V Akadémii tanca pôsobím ako lektor pre dramatický krúžok.


Vzdelanie

  • Absolventka ZUŠ J. ROSINSKÉHO /tvorivá dramatika, výtvarná výchova/

Úspechy

  • Som pedagogičkou v predškolskom zariadení s bohatými skúsenosťami s vedením literárno-dramatických krúžkov, s nácvikom divadelných scén, s tvorbou kulís a kostýmov (výtvarný aspekt) a pod.