Moja tanečná cesta

Z futbalistu tanečník…

Aj takto by mohla začať formulka zrodu mojej tanečnej púte po 11 rokoch aktívneho pôsobenia vo futbale. Moja tanečná cesta teda začala pomerne neskoro a úplne náhodou. Myslím, že práve kvôli tomu, že som mal už 18 rokov, som sa tomuto športu začal venovať zodpovedne a v maximálnom možnom nasadení.

A tak po nie dlhých 5-tich rokoch som sa vypracoval na najvyššiu medzinárodnú triedu a získal niekoľko vzácnych ocenení vďaka mnohým domácim a zahraničným trénerom. Vďaka patrí Akadémii tanca – môjmu materskému klubu a v neposlednom rade Bohu, ktorý ma zrejme obdaril kúskom talentu 🙂

Od roku 2013 pôsobím ako tréner a po ukončení aktívnej kariéry od roku 2019 aj ako rozhodca.

V Akadémii tanca pôsobím ako lektor pre spoločenské tance a stretnete ma aj v back office.

„Tanec je pre mňa skutočne „skrytý jazyk duše“, vyjadrujúci naše pocity, pričom je potrebná minimálna prítomnosť kvalít.
Tanec je však aj šport, kde už je nutná prítomnosť fyzických, vedomostných a psychických kvalít. Takouto „rečou duše“ potom vieme komunikovať aj s pridanou hodnotou a hlbokou myšlienkou pre pozorovateľa.“


Vzdelanie

 • Tréner tanečného športu – 1. kvalifikačný stupeň (FTVŠ, UK Bratislava)
 • Licencovaný rozhodca tanečného športu kategórií E, D, C

Úspechy

 • dosiahnuté výkonnostné triedy:
  • Štandardné tance (STD): ktg. „S“
  • Latinsko-americké tance (LAT): ktg. „S“
 • Majster SR v štandardných exhibíciách (2018, 2019)
 • Akademický majster SR v latinsko-amerických tancoch (2017)
 • Akademický majster SR v kombinácii 10-tich (STD+LAT) tancov (2017)
 • Semifinalista MSR v štandardných tancoch (2018)
 • Semifinalista MSR v kombinácii 10-tich tancov (2017, 2018)
 • Finalista Slovenských pohárov v štandardných tancoch
 • Majster SR v kolektívnych Plesových choreografiách (2012, 2014, 2017, 2019)

Trénerské skúsenosti:

 • interný tréner tanečného športu v Akadémii Tanca Nitra so zameraním na 10 tancov výkonnostných kategórií E, D, C, B
 • externý tréner spoločenských tancov – Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď (2019, 2020)