Môj vek

46r.

Sociálne siete

Moja tanečná cesta

Fyzioterapii sa venujem 26 rokov,hlavne klientom s vertebrogénnymi ochoreniami, poúrazovými, pooperačnými stavmi, taktiež pracujem v oblasti detskej rehabilitácie, venujem sa deťom s DMO, vývojovými poruchami, skoliózami a rôznymi vrodenými a získanými poruchami pohybového aparátu.

Kurzy Pilatesu vediem 13 rokov, svojich klientov učím správnym pohybovým návykom a stereotypom, správnemu držaniu tela. Pilates považujem za jedno z najlepších spôsobov ako predchádzať chorobám pohybového aparátu.

V Akadémii tanca pôsobím ako lektor pre Pilates už niekoľko sezón.

„Cvičenie pre mňa znamená životný štýl a zároveň mi dáva výnimočný pocit z pomoci svojim klientom, tiež kondíciu a veľa pozitívnej energie.“


Vzdelanie

 • SZU Banská Bystrica
  • V odbore Fyzioterapia (skúsenosti: 26 rokov)

Odborné kurzy:

 • Vojtova metóda
 • Metóda Ľudmily Mojžišovej
 • Brunkowovej metóda
 • Pilates
 • SM Systém
 • Metóda Míčkování
 • Liečebná telesná výchova – špecializácia

Úspechy

 • Úspešné ukončenie terapií mnohých klientov s rôznymi zdravotnými ťažkosťami.