Môj vek

45r.

Čo učím?

Sociálne siete

Moja tanečná cesta

Moja tanečná cesta sa začala v piatich rokoch a to gymnastickou prípravou. Športovej gymnastike som sa aktívne venovala 8 rokov. Neskôr ma prilákali spoločenské tance, ktoré mi otvorili tanečnú bránu. Založila som tanečný klub, v ktorom sme sa venovali rôznym tanečným štýlom, základom gymnastiky a baletu. Začali sme spolupracovať s OZ Arabeska. Táto spolupráca trvá už 21 rokov.

V Akadémii tanca pôsobím ako lektorka v oblasti tanečná a gymnastická prípravka.

„Tancovať znamená byť mimo seba, väčší, silnejší, krajší. Tanec je váš pulz, váš tep a váš dych.“


Vzdelanie

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie)

Úspechy

  • 8 rokov športová gymnastika aktívne
  • spoločenský tanec 2 roky
  • gymnastická príprava v OZ Arabeska
  • TK Sambáčik
  • TK Hviezdička