Späť na Eventy

Movement workshop s Adrianom Bartalosom vol. 2

29.02.2020
Workshopy

Teší nás, že Vám aj v tomto roku môžeme priniesť Movement workshop s Adrianom Bartalosom v Akadémii tanca.

  • Deň: Sobota 29. Február
  • Čas: 13:00 – 16:00 (3 hodiny)
  • Miesto: Akadémia Tanca sála číslo 6
  • Vek: 15+
  • Cena: Člen 15€
  • Nečlen 25€
  • Prihlasovanie cez web

Adrian Bartalos študoval pod vedením viacerých učiteľov zvučných mien v oblasti pohybu. (Ido Portal, Tom Weksler, Farid Herrera, Yuval Ayalon, Winston Reynolds a i.) Nadobudnuté skúsenosti ho priviedli k vytvoreniu pohybovej metódy, ktorá je na Slovensku jedinečná.

Workshopy sú pre všetkých, ktorí majú radi pohyb bez ohľadu na vek a fyzickú úroveň. Počas workshopu účastník spoznáva pohyb v jeho rôznych podobách.

Koncept workshopu zahŕňa 4 časti.

V úvodnej časti oboznamujeme telo s gravitáciou a využitím momenta. Tieto cvičenia napomáhajú k zvýšeniu telesného povedomia a zároveň budujú základ pre druhú časť workshopu. V nej sa venujeme prvkom ako kotúle, stojky, lokomočné pohyby a ľahká akrobacia. Po prvej polovici workshopu dostáva priestor sloboda. Jedná sa o komunikáciu s telom pomocou improvizácie a práce s hudbou. Účastníci dostávajú priestor k vyjadreniu ich vnútornej predstavivosti a jej nasledovným stretom s realitou. V záverečnej časti sa dostáva do popredia téma hry, ktorá je založená na slobode rozhodovania, jednania a vedie ku kreativite človeka.