Späť na Oznamy

Čerstvý a dezinfikovaný vzduch

12.12.2020

Ukončené tri etapy inštalácie rekuperačného systému nám priniesli nielen čerstvý ale aj dezinfikovaný vzduch, vďaka čomu sa stala Akadémia tanca bezpečnejšie miesto pre tanec a pohyb.


Milí tanečníci, rodičia máme pre vás skvelé správy. V decemri 2020 sme ukončili tretiu, poslednú etapu inštalácie rekuperačného systému v tanečno-športových sálach v bloku A.

Čerstvý vzduch

Našim cieľom je každoročne posúvať úroveň tanečných sál a spoločných priestorov vpred, aby ste sa cílili v Akadémii tanca ešte príjemnejšie. Rekuperačný systém, ktorý zabezbečuje priebežnú výmenu ovzdušia predstavuje veľký krok vpred v modernizácii našich športovísk.

Vôňa aj dezinfekcia

Vďaka vbudovanému systému Newaroma čerstvý vzduch aj príjemne vonia a je dezinfikovaný. Toto riešenie nám pomôže zabezpečiť čistotu, sviežosť ale i bezpečnosť ovzdušia, predovšetkým v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia vírusového ochorenia COVID-19.

Klimatizačné jednotky

Rekuperačný systém je pripravený tak, aby bola v budúcnosti možná implementácia klimatizačných jednotiek, čím predídeme nepríjemnému teplu v letných mesiacoch.

Poďakovanie

Tento projekt s názvom „Vybudovanie vzduchotechniky v tanečno-športovom klube Akadémia Tanca – zvýšenie kvality ovzdušia v priestoroch tanečno-športového klubu Akadémia tanca, Výstavná 8, 949 01 Nitra“ sme mohli realizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenského olympijského a športového výboru. 

Ing. Tomáš Surovec, CEO Akadémia tanca


Tento projekt bol spolufinancovaný výškou 20 000,00 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.