Späť na Oznamy

Aktuálne opatrenia od 10.1.2022

01.01.2022

Milí rodičia, tanečníci na tejto stránke vás informujeme o aktuálnych opatreniach platných v našej tanečnej škole.

Aktuálne opatrenia – platné od 10.1.2022

Dospelí

  • cvičenia a tanec dospelí (šport) v režime OP od 10.1.2022

Krúžky deti a teens

  • všetky krúžky deti a teens prezenčne podľa rozvrhu

Tanečná prípravka

  • všetky krúžky prezenčne podľa rozvrhu

ZUŠ 

  • prezenčne podľa rozvrhu

Recepcia

  • recepcia je otvorená – max. 6 ľudí 
  • všetko vybavíte aj na info@akademiatanca.sk alebo +421948202345

Všeobecné opatrenia

  • spoločné priestory, vrátane šatní s respirátorom
  • na lekciách odporúčame respirátor 
  • zamestanci a lektori režim OTP, povinne respirátor
  • priestory AT pre vás pravidelne dezinfikujeme

Veríme, že sa spolu uvidíme čoskoro v našich sálach! Dávajte na seba pozor.